AVÍS SOBRE L´US DE GALETES: Aquest web fa ús de galetes per tal de recopilar dades estadístiques anònimes d´us del web i de millorar el funcionament i personalitzar l´experiència de navegació de l´usuari. Acceptar Mes informació
A+ A-
  1. Visit Benidorm,
  2. Política de Protecció de Dades
tornar

Política de Protecció de Dades

Política de privacitat La Fundació Visit Benidorm està especialment sensibilitzada amb la protecció de dades de caràcter personal. És per això que ha adequat tota la seua estructura al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal (d'ara en avant, així com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

S'informa els interessats les dades dels quals siguen tractats per la fundació (d'ara en avant, els Usuarios) , que en el cas que contacte amb la mateixa a través de la web https://visitbenidorm.es/ (d'ara en avant, la Web) o un altre mitjà anàleg per a demanar informació, assessorament, formació i altres activitats pròpies dels servicis oferits per la Fundació, les dades abocaments únicament seran tractats per a poder gestionar l'alta, registre o contestació a la dita comunicació. La informació mai serà tractada amb una finalitat distinta per a la que va ser demanada.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitats per ell són certs i correctes, i es compromet a mantindre actualitzats, comunicant els canvis a la Fundació Visit Benidorm La Fundació Visit Benidorm no ven, transferix, cedix o posa a disposició de tercers les dades dels Usuaris sense el seu consentiment expresse previ o en compliment d'un deure legal. Quan l'Usuari facilita la seua informació de caràcter personal a la Fundació, li està autoritzant que la dita informació siga tractada d'acord amb la present Política de privacitat.

Responsable: S'informa l'Usuari que les seues dades personals seran objecte de tractament per part de la Fundació Visit Benidorm (Responsable del tractament) , amb CIF G-42587139, i direcció en 2 Torrejó, Plaça de Canalets, 1, 03501 Benidorm, Alacant

Delegat de Protecció de dades: La Fundació VisitBenidorm compta amb el suport i nomenament del Delegat de Protecció de dades, les dades de contacte del qual són: online\@visitbenidorm.es Finalitats: El tractament de les dades personals facilitats en la Web dependrà del formulari d'arreplega de dades empleades per l'Usuari. No obstant això, en el cas que es referencie la present política de privacitat en qualsevol formulari, es tractaran les seues dades amb la finalitat assenyalada en els mateixos, destacant:

Finalitats: El tractament de les dades personals facilitats en la Web dependrà del formulari d'arreplega de dades empleades per l'Usuari. No obstant això, en el cas que es referencie la present política de privacitat en qualsevol formulari, es tractaran les seues dades amb la finalitat assenyalada en els mateixos, destacant:

· Oferir a l'Usuari servicis d'informació i orientació

· Realitzar la tramitació sol·licitada per l'Usuari

· Atendre una demanda de tràmit o servici telemàtic

· Mantindre l'Usuari informat de notícies i novetats relacionades amb el tràmit en què siga part o del seu interés

· Enviar queixes, suggeriments o incidència.

Legitimació: El tractament de les dades de caràcter personal en la present web està legitimat en el consentiment del propi interessat quan la finalitat del tractament requerisca el mateix per mitjà d'una clara acció afirmativa.

No facilitar les dades o informació necessària donarà lloc a què el tractament de les dades de l'Usuari no puga ser dut a terme. En estos casos, tot Usuari té dret a revocar el consentiment sense que afecte el tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada enviant un correu a online\@visitbenidorm.es, indicant la seua oposició al tractament de les seues dades per a la finalitat a què va donar el seu consentiment.

No obstant això, s'informa els usuaris que les seues dades de caràcter personal podran ser tractats en compliment d'un deure legal de la Fundació Visit Benidorm, per al compliment de missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Fundació d'acord amb el que disposa cada tràmit administratiu.

Categoria de dades personals: Cada formulari indica quines dades són necessàries per a procedir amb els tràmits realitzats en la Fundació Visit Benidorm.

Termini de supressió: les dades es mantindran durant el temps que siga necessari per a complir amb la finalitat per a la que es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la dita finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació.

Destinataris: Per regla general, les dades dels Usuaris no seran cedits a tercer llevat que medie obligació legal com, per exemple, comunicacions de les seues dades al Defensor del Poble, Jutges i tribunals, Ministeri Fiscal, cossos i forces de seguretat de l'estat o interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

Decisions automatitzades: No es realitzen decisions automatitzades. Exercici de drets: Per a exercitar els drets que procedisquen d'acord amb la normativa de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen) enfront del tractament de les seues dades personals, pot dirigir-se per escrit a l'adreça postal de la Fundació Visit Benidorm, dalt referenciada, donant-li entrada en registre central, o per correu electrònic a la direcció següent: online\@visitbenidorm.es, facilitant còpia de la seua DNI o document identificatiu equivalent.

Podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per a presentar una reclamació quan no considere degudament atesa la seua sol·licitud.